Day: September 5, 2018

ยอดขายมือถือไอโฟนกับซัมซุง ใครขายดีกว่านั้น?ยอดขายมือถือไอโฟนกับซัมซุง ใครขายดีกว่านั้น?

PEPSI VS COKE  หรือ BMW VS BENZ หรือ MAN UITED VS LIVERPOOL ทั้งหมดที่กล่าวมาเรียกว่า เป็น สุดยอดของสินค้า หรือ Brand ที่มีการขับเคี่ยวต่อสู้กันแบบตัวต่อตัว มาตลอดประวัติศาสตร์ของการทำธุรกิจ ที่เรียกว่าขึ้นหิ้งเป็นตำนานไปหมดแล้ว  ...