Day: October 27, 2018

3 ขั้นตอนในการถนอมรักษาสายชาร์จมือถือ3 ขั้นตอนในการถนอมรักษาสายชาร์จมือถือ

พวกเราคงเห็นด้วยตรงกันว่าโทรศัพท์มือถือเป็นอะไรที่มีประโยชน์มาก และจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แทบจะทุกๆ กิจกรรมการก้าวเดินในชีวิต น่าเสียดายที่ไม่มีโทรศัพท์เครื่องไหนมีแบตเตอรี่ชนิดไม่มีวันหมดไม่ต้องชาร์จสักตัวที่ถูกออกแบบมาให้ทำได้  ดังนั้น การชาร์จและอุปกรณ์ชาร์จไฟ เช่น สายชาร์จ จึงมีความสำคัญมากถึงมากที่สุด สำหรับการใช้งานแบบยาวๆ และส่วนมากก็เจอบ่อยๆ ที่สายพังก่อนเครื่อง หรือต้องซื้อใหม่ถี่เกินไป  วันนี้เรามี 3 วิธีสำคัญที่จะช่วยให้ทะนุถนอมสายชาร์จมือถือให้อยู่นานที่สุดมาฝาก หลีกเลี่ยงอุณหภูมิร้อนมากๆ อุณหภูมิที่สูงมากๆ ของอากาศรอบข้าง  ทั้งภายนอกกระเป๋าที่เก็บ  ...