Tag: อาการป่วย

โรคของคนยุคไอที ที่เกิดแก่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนโรคของคนยุคไอที ที่เกิดแก่ผู้ใช้สมาร์ทโฟน

โรคภัยความเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่มนุษย์อย่างเรา ๆ หลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งนับวันก็ยิ่งมีโรคแปลก ๆ เกิดขึ้น แถมเกิดขึ้นกับเยาวชนไล่ช่วงอายุลงไปเรื่อย ๆ ใช่เพียงแต่โรคติดต่อและโรคระบาดแบบมีพาหะเท่านั้นที่บั่นทอนเรา ในยุคเรืองรองของเทคโนโลยีนี้โรคที่เกิดขึ้นโดยสมาร์ทโฟนก็สร้างความทุกข์ความรำคาญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะผู้ใช้ที่ติดสมาร์ทโฟนและใช้งานเป็นเวลานาน ๆ โรคทางสายตา การจ้องมองจอนาน ๆ อันตรายอย่างยิ่งกับสายตา โดยเฉพาะการรับแสงสีฟ้าที่ไม่เป็นมิตรกับประสาทการมองเห็น อาการระคายเคืองในดวงตา ปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือการมองเห็นภาพซ้อนเป็นลางบอกเหตุที่ควรพึงระวัง ...