Tag: เปตอง

แพ้ชนะกันแบบฉิวเฉียดกับ – เปตองเมตรแพ้ชนะกันแบบฉิวเฉียดกับ – เปตองเมตร

เวลาเล่นเปตอง บางทีบางหนคำตัดสินของกรรมการก็ขัดใจเราทะแม่ง ๆ ในกรณีที่ระยะห่างของลูกมันใกล้กันมากจนเราเองก็แอบมีหวังจะชนะกับเขาบ้าง แต่เจ้ากรรม กรรมการดันไม่เห็นใจ ชวดคะแนนไปแบบงง ๆ แอปพลิเคชัน “เปตองเมตร” จึงมาเพื่อคลายปมเชือกในใจ โดยการวัดให้เห็นระยะห่างเป็นหน่วยเมตรกันไปเลย แถมวิธีการใช้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร เสียเวลาสักหน่อยแลกกับความสบายใจและโปร่งใส นับยังไงก็นับว่าคุ้ม เปตองเล่นอย่างไร เปตองเป็นกีฬาอีกประเภทที่ได้รับความนิยมในไทยไม่น้อย อีกทั้งเด็ก ๆ บางโรงเรียนก็ได้เรียนเปตองบรรจุลงไปในหลักสูตรอีกด้วย ...