Tag: โรค

โรคของคนยุคไอที ที่เกิดแก่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนโรคของคนยุคไอที ที่เกิดแก่ผู้ใช้สมาร์ทโฟน

โรคภัยความเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่มนุษย์อย่างเรา ๆ หลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งนับวันก็ยิ่งมีโรคแปลก ๆ เกิดขึ้น แถมเกิดขึ้นกับเยาวชนไล่ช่วงอายุลงไปเรื่อย ๆ ใช่เพียงแต่โรคติดต่อและโรคระบาดแบบมีพาหะเท่านั้นที่บั่นทอนเรา ในยุคเรืองรองของเทคโนโลยีนี้โรคที่เกิดขึ้นโดยสมาร์ทโฟนก็สร้างความทุกข์ความรำคาญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะผู้ใช้ที่ติดสมาร์ทโฟนและใช้งานเป็นเวลานาน ๆ โรคทางสายตา การจ้องมองจอนาน ๆ อันตรายอย่างยิ่งกับสายตา โดยเฉพาะการรับแสงสีฟ้าที่ไม่เป็นมิตรกับประสาทการมองเห็น อาการระคายเคืองในดวงตา ปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือการมองเห็นภาพซ้อนเป็นลางบอกเหตุที่ควรพึงระวัง โดยเฉพาะโรควุ้นในตาเสื่อมซึ่งเดิมทีเป็นโรคที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยที่วุ้นในตาเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา แต่ปัจจุบันกลับพบโรคนี้ในคนหลายช่วงวัยแม้แต่วัยรุ่นก็ตาม นอกจากนี้การจ้องมองจอนาน ๆ ยังอาจทำให้เกิดอาการเครียด ตาแห้ง สายตาเสีย และตาอักเสบอีกด้วย โรคสมาธิสั้น โรคสมาธิสั้นเกิดขึ้นกับเด็กที่ผู้ปกครองให้อยู่กับโทรศัพท์มือถือมากเกินไป รับชมวิดีโอบนสื่อออนไลน์เป็นเวลานาน ๆ โรคนี้ทำให้เด็กมีอาการอยู่ไม่นิ่ง วอกแวกง่าย ไม่อดทนต่อสิ่งยั่วใจ ไม่สามารถทำอะไรเป็นเวลานาน ๆ ได้ อย่างการเขียนหนังสือ ทำงานที่ได้รับมอบหมาย หรือแม้กระทั่งการเรียนหนังสือ เป็นอุปสรรคทำให้พัฒนาการในเด็กคนนั้น ๆ ล่าช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน ระยะยาวจะกลายเป็นเด็กก้าวร้าว สอนไม่ได้ และที่น่าตกใจคือการพบเด็กๆในประเทศไทยเป็นโรคนี้กว่าห้าแสนคน ซ้ำร้ายกว่านั้น 60% ของเด็ก ๆ ที่เป็นโรคสมาธิสั้นไม่หายขาดแม้จะเจริญวัยเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่ก็ตาม โรคโนโมโฟเบีย เป็นโรคทางจิตเวชที่เกิดกับผู้ที่ใช้งานสมาร์ทโฟนจนเข้าขั้นเสพย์ติด ซึ่งใกล้เคียงกับอาการเสพย์ติดโซเชียล […]

Tags: , ,