Tag: Case

ทำอย่างไรดีถึงจะไม่ทำมือถือตกทำอย่างไรดีถึงจะไม่ทำมือถือตก

หนึ่งในบรรดาสิ่งที่คนใช้โทรศัพท์มือถือกลัวที่สุดในชีวิต  คงจะเป็นการทำมือถือสุดที่รักของตัวเองหล่นจากมือ ไม่ว่าจะตกลงบนพื้น หรือ ตกลงในน้ำ หรือที่ไหนก็ตาม อันจะพาลทำให้เครื่องแตก มีรอยร้าว หน้าจอต้องเปลี่ยน หรืออะไหล่ภายในเสีย  ถ้าหนักกว่านั้นก็ต้องเข้าอู่ซ่อมกันเลยทีเดียว และที่ตลกร้ายคือ ถึงแม้ว่าทุกคนจินตนาการและระวังพลางระแวงอย่างเต็มที่แล้ว บางคืนถึงกับตื่นขึ้นมาฝันร้ายด้วย แต่ก็ยังไม่วายต้องเคยทำมือถือตกไม่ว่าจะหนักเบา อย่างน้อยก็ครั้งสองครั้งอย่างต่ำในชีวิตแทบจะทุกคน วันนี้เราเลยนำข้อคิดเล็กๆ น้อยๆ มาเพื่อหลีกเลี่ยงการทำมือถือหล่นกัน ใส่ใจเสมอเวลาวางมือถือ ...