Day: December 21, 2018

สายชาร์จพังอันตรายถึงชีวิตสายชาร์จพังอันตรายถึงชีวิต

ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในอุปกรณ์เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนที่มักถูกมองข้ามคือ เคเบิ้ลชาร์จเจอร์หรือสายชาร์จนั่นเอง ทั้ง ๆ ที่มันถูกใช้งานอยู่ตลอด เป็นระยะเวลานาน อาจจะด้วยความที่อาการเสื่อมสภาพนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ หรือความใส่ใจของผู้ใช้งานเองที่ค่อนข้างละเลย อย่างไรก็ดีสายชาร์จที่ชำรุดนั้นเป็นอันตรายอย่างมาก ทั้งกับโทรศัพท์มือถือและชีวิตของผู้ใช้งานเอง เรามักเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์บ่อย ๆ ที่โทรศัพท์เกิดการระเบิด ผู้เคราะห์ร้ายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการถูกไฟรั่ว ไฟดูดโดยสายชาร์จโทรศัพท์ เพราะฉะนั้นเราจึงควรทำตามวิธีต่อไปนี้ เพื่อตรวจสอบว่าสายชาร์จของเรายังอยู่ในสภาพดีหรือไม่ ตรวจสอบด้วยสายตาและการสัมผัส ตรวจสอบดูว่าปลายทั้งสองด้านที่เป็นหัวเสียบมีส่วนไหนชำรุด หักงอ ...